• Provozovatel serveru nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.
  • Provozovatel serveru se výslovně zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby uvedené na serveru
  • Provozovatel serveru si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění
  • Veškeré informace uvedené na serveru e-kameny.cz slouží výhradně jako nezávazný alternativní zdroj informací o drahých kamenech a jejich účincích. Provozovatel stránek nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících ze získaných informací na serveru e-kameny.cz. V žádném případě informace získané z tohoto serveru nenahrazují lékařskou péči.
  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.